Privacyverklaring

Wat is het Docentenbestand Hoger Onderwijs (DBHO)
Het Docentenbestand Hoger Onderwijs (DBHO) is opgezet door BME Marktonderzoek B.V. In dit bestand is informatie opgenomen van onderwijsinstellingen en medewerkers van instellingen in het Hoger Onderwijs.

Wat is het doel van het DBHO
Uw persoonsgegevens worden in het DBHO vastgelegd met het doel u te kunnen voorzien van informatie over leermiddelen, beroepsgerichte informatie, informatie over het onderwijs of voor het verrichten van (markt-)onderzoek. Hiervoor worden de gegevens doorgegeven aan educatieve uitgeverijen en eventueel aan andere onderwijsgerelateerde, maatschappelijke en/of culturele organisaties.

Hoe komt u in het DBHO
De persoonsgegevens in het DHBO zijn afkomstig van verschillende bronnen. Medewerkers van instellingen in het Hoger Onderwijs kunnen door hun onderwijslocatie zijn aangemeld of zij hebben zichzelf aangemeld. Registratie in het DBHO is gratis en op vrijwillige basis.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd
Bij registratie in DHBO worden de volgende gegevens verplicht vastgelegd: voorletters, naam, e-mailadres, beroepsgegevens (instelling, locatie, functie). Daarnaast kunt u deze gegevens optioneel aanvullen met: geslacht, titel, mobiel nummer, privéadres, zakelijke contactgegevens (werke-mailadres, telefoonnummer). De door u verstrekte gegevens worden grotendeels geautomatiseerd verwerkt. Handmatige wijzigingen of verwijdering van uw gegevens vindt uitsluitend plaats op uw verzoek, telefonisch of via e-mail.

Wie maken gebruik van uw gegevens
De gegevens in DBHO worden door BME Marktonderzoek B.V. beschikbaar gesteld aan educatieve uitgeverijen en eventueel aan andere onderwijsgerelateerde, maatschappelijke en/of culturele organisaties. Daarnaast gebruikt BME Marktonderzoek B.V. de gegevens voor onderzoeksdoeleinden en marketingactiviteiten, waaronder het verzorgen van mailingen voor educatieve uitgeverijen en Hogescholen.

Waarvoor kunt u worden benaderd
Door uw vermelding in het DBHO kunt u verwachten dat u informatie op uw vakgebied toegezonden krijgt door middel van nieuwsbrieven en/of mailingen over nieuwe uitgaven, alsmede uitnodigingen voor vakgerichte workshops, cursussen, congressen en deelname aan (markt-)onderzoek.

Voordelen
Uw registratie in het DBHO heeft als voordeel dat u beter op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs en op uw vakgebied. Daarnaast krijgt u als geregistreerde medewerker toegang tot www.hboplaza.nl. Deze site biedt een actueel en zo compleet mogelijk overzicht van alle leermiddelen (studieboeken/licenties) die in het Hoger Beroepsonderwijs zijn voorgeschreven.

Toestemming
Met uw registratie in het DBHO geeft u aan, dat u door BME Marktonderzoek B.V. of educatieve uitgeverijen mag worden benaderd. In het kader van de AVG dient u daarvoor toestemming te geven. Uitsluitend met toestemming kunt u in het DBHO worden opgenomen of geregistreerd blijven. Op uw persoonlijke inlogpagina op www.dbho.nl kunt u de toestemming regelen. Heeft u geen toegang tot uw inlogpagina, neem dan contact op met de DBHO Servicedesk van BME Marktonderzoek B.V. (zie onder Contact).

Recht op inzage, correctie, verwijdering en kopie
U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien, corrigeren of verwijderen via uw persoonlijke inlogpagina op www.dbho.nl. Heeft u geen toegang tot uw inlogpagina of wilt u een kopie van uw gegevens ontvangen, neem dan contact op met de DBHO Servicedesk van BME Marktonderzoek B.V. (zie onder Contact).

Bewaartermijn van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard voor de tijd dat u verbonden bent aan de onderwijsinstelling waarvoor u zich heeft geregistreerd. Als uw onderwijsinstelling kenbaar heeft gemaakt dat u daar niet meer werkzaam bent of als u zelf uw registratie ongedaan heeft gemaakt, zullen uw gegevens niet langer worden bewaard.

Beveiliging
BME Marktonderzoek B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde kennisneming en verlies. De website is beveiligd met een beveiligingscertificaat (https:\\). Uw persoonsgegevens worden beveiligd met een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij uw wachtwoord versleuteld wordt opgeslagen.

Wijzigingen
BME Marktonderzoek B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Gegevensbescherming
BME Marktonderzoek B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houdt zich dan ook aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG).

Klachtrecht BME Marktonderzoek B.V.
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met de DBHO Servicedesk van BME Marktonderzoek B.V. (zie onder Contact).

Klachtrecht Autoriteit Persoonsgegevens
Als u niet tevreden over onze reactie, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor een formulier invullen op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact
Voor vragen naar aanleiding van ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de DBHO Servicedesk:
BME Marktonderzoek B.V.
Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen
050 - 31 11 929
info@dbho.nl

Groningen, 23-04-2018
Versiebeheer: 2.0